Administrative Department of Social Services

Street address: Trg kralja Tomislava 5, Samobor

 

juro horvat

Juro Horvat

Head of Department


tel: +385 1 3378 130

fax: +385 1 3378 131

e – mail: juro.horvat@samobor.hr

 

 

6-MV-15-3

26. February 2015

REKONSTRUKCIJA ULICE MOKRICE U NASELJU PAVUČNJAK Potpuna Dokumentacija za nadmetanje može se preuze...

5-MV-15-2

10. February 2015

REKONSTRUKCIJA CESTE VRBOVEC – MEDSAVE Potpuna Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti n...

1-MV-15-1

8. January 2015

Nabava usluga tehničke podrške upravljanja projektom i promidžba projekta “Sanacija odl...

2-MV-14-8

16. December 2014

REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE ŠKOLE SAMOBOR Potpuna Dokumentacija za nadmetanje može ...

9-MV-14-6

11. June 2014

REKONSTRUKCIJA SPOJNE CESTE CELINE SAMOBORSKE – SAVRŠČAK Objava u Elektroničkom ogla...

8-MV-14-5

30. May 2014

SANACIJA PROČELJA NA OSNOVNOJ ŠKOLI SAMOBOR Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave ...

3-MV-14-4

30. May 2014

REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE U OSNOVNOJ ŠKOLI BOGUMILA TONIJA – NABAVA I UGRADNJA OPREME ...

7-MV-14-3

13. May 2014

NABAVA MOTORNOG BENZINA I DIZEL GORIVA Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave br. 2014/S 0...

5-MV-14-2

5. May 2014

NABAVA UREDSKOG MATERIJALA Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave br. 2014/S 002-0022343. ...

1-MV-14-1

12. February 2014

NABAVA LOŽIVOG ULJA ZA OSNOVNE ŠKOLE NA PODRUČJU GRADA SAMOBORA Objava br. 2014/S 002-0006...

44-MV-13-18

1. October 2013

IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI M. BOGOVIĆA U NASELJU GALGOVO Objava br. 2013/S 002-008...

19-MV-13-15

16. September 2013

OBNOVA NOSIVE KONSTRUKCIJE CRKVE SVETOG MARTINA POD OKIĆEM – II etapa Objava br. 2013/S 002...

45-MV-13-17

16. September 2013

IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U GALGOVU Objava br. 2013/S 002-0077598 od 13.09.2013. godine Do...

13-MV-13-16

16. September 2013

IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE I AUTOBUSNOG UGIBALIŠTA U KLADJU Objava br. 2013/S 002-007...

7-MV-13-14

28. August 2013

IZVOĐENJE RADOVA NA IZMJENI STOLARIJE NA OSNOVNOJ ŠKOLI SAMOBOR Objava br. 2013/S 002-0072...

42-MV-13-13

21. August 2013

REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE OSNOVNE ŠKOLE B. TONIJA – NABAVA OPREME I UGRADNJA Objava ...

8-MV-13-12

21. August 2013

IZMJENA POKROVA NA PODRUČNOJ ŠKOLI FARKAŠEVAC U SAMOBORU Objava br. 2013/S 002-0068...

40-MV-13-10

12. July 2013

NABAVA USLUGA OPERATIVNOG LEASINGA PO GRUPAMA: I) OSOBNO VOZILO VIŠE KLASE i II) OSOBNO VOZIL...

9-MV-13-7

3. July 2013

RADOVI NA IZGRADNJI OBORINSKE KANALIZACIJE I UREĐENJU ALEJE NA GRADSKOM GROBLJU OTRUŠEVEC ...

2-MV-13-6

16. May 2013

NABAVA NAFTNIH DERIVATA ZA POTREBE SLUŽBENIH VOZILA ZA GRAD SAMOBOR Objava broj: 2013/S 002-00442...

37-MV-13-5

15. May 2013

NABAVA IGRALA ZA VANJSKO IGRALIŠTE DJEČJEG VRTIĆA “GRIGOR VITEZ” Objava b...

34-MV-13-4

15. May 2013

NABAVA OPREME ZA KUHINJU DJEČJEG VRTIĆA “GRIGOR VITEZ” Objava broj: 2013_S 002-004294...

1-MV-13-3

2. May 2013

NABAVA UREDSKOG MATERIJALA Objava broj 2013/S 002-0039452 od 29.05.2013. godine Dokumentacija ...