Members of the City Council

street address: Molvička cesta 91, Molvice, Samobor
tel: +385 91 3382 273
e – mail:  jaklenec.dent@email.t-com.hr

street address: Đure Basaričeka 9/2, Bregana
tel: +385 98 1826 497
e – mail: maja.gracanin@gmail.com

street address: Mali Lipovec 31b, Samobor
tel: +385 98 322 079
e – mail: zeljko@samoborcek.hr

street address: Voćarska 2/A, Samobor
tel: +385 99 8071 355
e – mail: vinko.kovacic@predsjednik.hr

street address: Otočka ulica 13, Samoborski Otok, Samobor
tel: +385 98 9011 923
e – mail: c.m.ingot@hotmail.com

street address: Ise Velikanovića 7, Samobor
tel: +385 91 5894 105
e – mail: s.zvjezdana@gmail.com

street address: Kotari 30, 10 430 Samobor
tel: +385 91 3838 560
e – mail: marko.tandaric@gmail.com

street address: Janka Staničića 15, Samobor
tel: +385 98 289 734
e – mail: damir.gorisek@zg.t-com.hr

street address: Grdanjci 67/a, Bregana
tel: +385 98 9778 512
e – mail: bajtakarolina@gmail.com

street address: M. Langa 7a, Samobor
tel: +385 91 3364 725
e – mail: andrija.norsic@gmail.com

street address: Drežnička cesta 53, Sveti Martin pod Okićem
tel: +385 98 404 201
e – mail: stjepan.kozlina@hops.hr

street address: Kostanjevec Podvrški 7, Bregana
tel: +385 91 509 2799
e – mail: franjo.stefanic@zg.t-com.hr

street address: Celine Samoborske 22, Samobor
tel: +385 99 2862 555
e – mail:petra.babojelic@gmail.com

street address: Domaslovečka ulica 4/A, Domaslovec, Samobor
tel: +385 91 2015 593
e-mail: marinko.dzepina@pbsvi.hr

street address: Draganje Selo 39, Samobor
tel: +385 91 5467 392
e – mail: miljenko.biscan@hotmail.com

street address: Dubrava Samoborska 23, Samobor
tel: +385 91 3374 250
e – mail: irena.kapor@yahoo.com

street address: Ulica Nikole Šubića Zrinskog 13, Samobor
tel: +385 91 3365 608
e – mail: jskendrovic@gmail.com

street address: Vrhovčak, Pušine 11 a, Samobor
tel: +385 91 3838 582
e – mail: sportskiobjektisamobor1@gmail.com

street address: Pape Ivana XXIII. 2, Samobor
tel: +385 98 670 631
e – mail: ivan.vlainic@virc.hr

street address: Obrtnička 38, Podvrh, Samobor
tel: +385 99 2354 522
e – mail: busljetapk@gmail.com

street address: Perkovčeva 47/1, Samobor
tel: +385 95 1500 502
e – mail: lrgajsak@gmail.com

street address: Ulica bana Josipa Jelačića, Sveti Martin pod Okićem, Samobor
tel: +385 91 3143 701
e – mail: fimaprom.doo@gmail.com

street address: Gundulićeva ulica 29, Samobor
tel: +385 99 8336 244
e – mail: v.stublin@zagrebacka-zupanija.hr

street address: Vidikovac 2, Mala Rakovica, Samobor
tel: +385 98 9497 787
e – mail: anica.vranekovic@gmail.com

 

6-MV-15-3

26. February 2015

REKONSTRUKCIJA ULICE MOKRICE U NASELJU PAVUČNJAK Potpuna Dokumentacija za nadmetanje može se preuze...

5-MV-15-2

10. February 2015

REKONSTRUKCIJA CESTE VRBOVEC – MEDSAVE Potpuna Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti n...

1-MV-15-1

8. January 2015

Nabava usluga tehničke podrške upravljanja projektom i promidžba projekta “Sanacija odl...

2-MV-14-8

16. December 2014

REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE ŠKOLE SAMOBOR Potpuna Dokumentacija za nadmetanje može ...

9-MV-14-6

11. June 2014

REKONSTRUKCIJA SPOJNE CESTE CELINE SAMOBORSKE – SAVRŠČAK Objava u Elektroničkom ogla...

8-MV-14-5

30. May 2014

SANACIJA PROČELJA NA OSNOVNOJ ŠKOLI SAMOBOR Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave ...

3-MV-14-4

30. May 2014

REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE U OSNOVNOJ ŠKOLI BOGUMILA TONIJA – NABAVA I UGRADNJA OPREME ...

7-MV-14-3

13. May 2014

NABAVA MOTORNOG BENZINA I DIZEL GORIVA Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave br. 2014/S 0...

5-MV-14-2

5. May 2014

NABAVA UREDSKOG MATERIJALA Objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave br. 2014/S 002-0022343. ...

1-MV-14-1

12. February 2014

NABAVA LOŽIVOG ULJA ZA OSNOVNE ŠKOLE NA PODRUČJU GRADA SAMOBORA Objava br. 2014/S 002-0006...

44-MV-13-18

1. October 2013

IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI M. BOGOVIĆA U NASELJU GALGOVO Objava br. 2013/S 002-008...

19-MV-13-15

16. September 2013

OBNOVA NOSIVE KONSTRUKCIJE CRKVE SVETOG MARTINA POD OKIĆEM – II etapa Objava br. 2013/S 002...

45-MV-13-17

16. September 2013

IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U GALGOVU Objava br. 2013/S 002-0077598 od 13.09.2013. godine Do...

13-MV-13-16

16. September 2013

IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE I AUTOBUSNOG UGIBALIŠTA U KLADJU Objava br. 2013/S 002-007...

7-MV-13-14

28. August 2013

IZVOĐENJE RADOVA NA IZMJENI STOLARIJE NA OSNOVNOJ ŠKOLI SAMOBOR Objava br. 2013/S 002-0072...

42-MV-13-13

21. August 2013

REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE OSNOVNE ŠKOLE B. TONIJA – NABAVA OPREME I UGRADNJA Objava ...

8-MV-13-12

21. August 2013

IZMJENA POKROVA NA PODRUČNOJ ŠKOLI FARKAŠEVAC U SAMOBORU Objava br. 2013/S 002-0068...

40-MV-13-10

12. July 2013

NABAVA USLUGA OPERATIVNOG LEASINGA PO GRUPAMA: I) OSOBNO VOZILO VIŠE KLASE i II) OSOBNO VOZIL...

9-MV-13-7

3. July 2013

RADOVI NA IZGRADNJI OBORINSKE KANALIZACIJE I UREĐENJU ALEJE NA GRADSKOM GROBLJU OTRUŠEVEC ...

2-MV-13-6

16. May 2013

NABAVA NAFTNIH DERIVATA ZA POTREBE SLUŽBENIH VOZILA ZA GRAD SAMOBOR Objava broj: 2013/S 002-00442...

37-MV-13-5

15. May 2013

NABAVA IGRALA ZA VANJSKO IGRALIŠTE DJEČJEG VRTIĆA “GRIGOR VITEZ” Objava b...

34-MV-13-4

15. May 2013

NABAVA OPREME ZA KUHINJU DJEČJEG VRTIĆA “GRIGOR VITEZ” Objava broj: 2013_S 002-004294...

1-MV-13-3

2. May 2013

NABAVA UREDSKOG MATERIJALA Objava broj 2013/S 002-0039452 od 29.05.2013. godine Dokumentacija ...